Med prof. konfliktmægler Signe Saxe Jessen, Østerbro

- før, under og efter

Konfliktmægling ved skilsmisse

Skilsmisseforældre - psykologens 10 Gode råd!


1. Forbered dit barn på den forestående skilsmisse

Det er vigtigt, at forældre, så vidt muligt i fællesskab, fortæller barnet/børnene, hvad skilsmissen indebærer.

Fortæl dem, hvorfor I skal skilles, og vær konkret omkring, hvor de skal bo, hvornår I skal flytte, og om det har andre konsekvenser som for eksempel skole- eller institutionsskift. Vær grundig med hensyn til at fortælle børnene, at I har forsøgt at løse jeres problemer, men at der ikke er anden udvej, end den I har valgt. Fortæl også barnet, at det fortsat vil have tilknytning til begge forældre. Giv barnet mulighed for at stille spørgsmål og vær opmærksom på, at barnet ofte ikke selv ønsker at tage initiativ til at spørge til skilsmissen, fordi barnet ved, at det er et følsomt emne.

Vær opmærksom på, at det ikke er nok at tale om skilsmissen én gang, som regel dukker der nye spørgsmål op undervejs, som er vigtige at få talt om.


2. Fortæl barnet at det ikke er hans eller hendes skyld
Sørg for, at barnet får vished om, at skilsmissen er noget, som foregår mellem forældrene — at det ikke er barnets skyld. Og at selvom I som forældre opløser ægteskabet, betyder det ikke, at I holder op med at være forældre sammen. Især de mindre børn har brug for mange forklaringer for at forstå det, der skal ske, og grunden til, at det skal ske.


3. Giv barnet en forståelse for at skilsmissen er nødvendig
Som udgangspunkt opfatter langt de fleste en skilsmisse som en personlig fiasko. Men prøv at ændre denne opfattelse over for dig selv og børnene — prøv i stedet at forklare børnene, at skilsmissen også kan betragtes som en effektiv og konstruktiv måde at løse problemer på.

Forklar, at mor og far har haft mange konflikter, men at skilsmissen vil medføre den positive ting, at disse konflikter ikke længere vil være en del af barnets hverdag.


4. Barnets bopæl - lyt til barnets ønsker men forældrene beslutter
Det må aldrig være barnets afgørelse, hvor det skal bo, når mor og far flytter hver til sit. Man kan eventuelt tale med børnene om, hvilke fordele og ulemper der vil være ved at bo det enkelte sted, og forældrene kan bruge det til at høre på barnets tanker og ønsker for fremtiden. Men sørg herefter for at træffe afgørelsen de voksne indbyrdes.


5. Sørg for så trygge rammer for barnet som muligt
En skilsmisse er forbundet med rigeligt med utryghed for barnet, så kan man undgå andre store brud, vil det være det bedste for barnet. At skulle indstille sig på en ny tilværelse med adskilte forældre er en stor omvæltning — bliver barnet oveni flyttet ud af vante omgivelser, flytter fra skole, institution og kammerater, er det yderligere belastende. Men det vil ikke medføre tab for barnet, hvis man flytter inden for en lille radius af alt det kendte og den tidligere fælles bolig.


6. Tilgodese barnets behov for regelmæssigt samvær
Det er bedre for børnene at have regelmæssigt samvær med den af forældrene, som de ikke bor hos.
Engang mente man, at behovet for samvær blev mindre, hvis der for eksempel kom nye partnere ind i billedet, men erfaringer viser, at faste rutiner og samvær med den af forældrene, barnet ikke bor hos, er vigtigt for dets trivsel.

Børns behov for samvær er dog forskelligt. Små børn på et til to år vil have bedst af korte, men hyppige besøg, intervaller på mellem to og tre uger vil være for store tidsmæssige afstande for det lille barn. Efterhånden som barnet bliver ældre, kan tidsafstanden øges, men samtidig skal man huske på, at det store barn på 13-15 år, begynder at have selvstændige meninger om samvær. Sammenhængende dage over en weekend er et godt udgangspunkt.

Sørg for, at rammerne også udfylder de behov barnet har for at udvikle sig og have legemuligheder og kammerater. Det er vigtigt, at man sørger for at få samværet i gang så hurtigt som muligt efter separationen.


7. Giv barnet mulighed for at være sammen med sin familie
Barnets bedsteforældre kan være en god støtte, når mor og far skal skilles. Bedsteforældrene må bare ikke ty til at tage parti for en af forældrene, det vil bringe barnet i en belastende loyalitetskonflikt. Både i selve skilsmissesituationen, men også efterfølgende, vil bedsteforældre kunne være en tryg bastion for børnene.


8. Tal pænt til og om hinanden
Det er belastende for barnet at høre på mors og fars skænderier. Fortsætter de efter skilsmissen, betyder adskillelsen ikke, at barnet bliver fri for disse negative oplevelser. På sigt kan børn, der oplever disse konflikter, blive nærmest overfølsomme over for problemer og konflikter blandt mennesker
— den splittethed, de oplever i forbindelse med at være midtpunkt — eller budbringer — i forældrenes konflikter, kan udvikle sig til en stærk mistro over for en eller begge forældre. Barnet kan opleve en ensomhed og blive ude afstand til at bearbejde de følelser, der følger i kølvandet på forældrenes evindelige kontroverser.

Så tænk på dit barn — tal pænt om og til den anden forælder, mens barnet er til stede.


9. Barnet må ikke være den lille voksne
Det kan være problemfyldt for barnet, hvis forældrene efter skilsmissen bruger det til at læsse deres egne personlige problemer af på. Barnet må ikke tildeles en voksenrolle i familien, men skal have lov til at være barn og skal behandles efter de udviklingstrin, det nu engang er på.


10. Vent med den nye familie
Når man er blevet skilt, kan det være fristende at skabe nye rammer for sig selv og sin familie. Men for barnet, som lige har været igennem en kæmpe omvæltning, når kernefamilien brydes op, vil en ny kæreste og dennes børn betyde endnu en stor omvæltning. Pludselig skal barnet introduceres til og måske bo sammen med en ny far og hans børn, og det kan være svært. Især hvis det nye forhold begyndes tæt på skilsmissen, hvor barnet endnu ikke har fået bearbejdet sine følelser omkring forældrenes brud.

Barnet kan nemt føle sig overset, og føle, at far/mor har mere travlt med den nye familie end med barnet selv. Og der kan nemt opstå jalousi mellem sammenbragte børn. Det er også vigtigt, at barnet ikke oplever den nye partner som en ny far eller mor, og at en ny kæreste ikke betyder, at samværet med den anden forælder mindskes.


Kilde: De 10 råd er fra bogen "Den perfekte skilsmisse - en håndbog" af D. B. Kyhn. De er skrevet af psykolog M. Nissen og Foreningen af Familieretsadvokater i Danmark.

Læs også: Skilsmissemægling – hvad er mægling i skilsmisser
 

Kontakt konfliktmægler og se priser og sted her

Signe Saxe Jessen. Cand.mag., Konfliktmægler
Faksegade 10, kld. 2100 København Ø (ved Trianglen).
Kontakt mob. 26 79 56 08 / Email: signe@korax.dk / CVR-nr. DK31835712

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk