Med prof. konfliktmægler Signe Saxe Jessen, Østerbro

- før, under og efter

Konfliktmægling ved skilsmisse

Derfor konfliktmægling ved skilsmisse

Konfliktmægling handler om at bryde murene ned imellem jer. Mure af misforståelser, mistillid og masser af negative følelser der farver det, den anden gør og siger, negativt.  

I en konfliktfyldt skilsmissesituation er statsamt og advokathjælp ofte en stærkt konfliktoptrappende affære.

Ofte tyer vi til retslig hjælp af afmagt. Vi er ganske enkelt bange for at miste vores indflydelse på børnenes dagligdag. Vi forsøger at beskytte os selv, men oftest gør indblanding af det retslige aspekt det hele meget meget værre. For den frygt du har, aktiverer du nu også i din ex-partner. Og så er yderligere optrapning af konflikter på vej, en mur af utryghed og mistillid rejser sig imellem jer og almindelig samtale bliver umulig. 

"Kære Signe, du skal have stor tak for din gode mægling, den var vi begge, tror jeg, glade for. Vi har allerede forsøgt gult kort et par gange med held. Jeg ville ønske at vi havde benyttet denne form for mange år siden, måske mange fejltolkninger kunne have været undgået? Bedste hilsner Nanna"

I konfliktmægling er I sikret en god samtale, hvor I begge bliver hørt. At I ikke taler forbi hinanden, taler for lukkede ører, diskuterer og afbryder hinanden. Som konfliktmægler hjælper jeg jer med at få udtrykt tingene, så det giver god mening for den anden, og jeg hjælper den anden med at forstå den positive intention bag det, der siges, som kan virke stødende. 

Fælles aftaler og spilleregler der holder

Går vi direkte til løsninger på jeres situation, løber vi panden mod en mur. Det er nødvendigt at I begge får tid til at sætte ord på de følelser I kæmper med i forhold til hinanden og børnene.

Som konfliktmægler hjælper jeg med at tydeliggøre hvad det egentlig er for følelser I tumler med, og hvad det er for grundlæggende behov I har, der ikke bliver mødt.

I skal forstå hinanden på dét plan for at finde forståelse for de uhensigtsmæssige mønstre I ser hos hinanden. Og vi skal finde frem til hvordan I hver især kan ændre jeres mønstre så I ikke længere tricker de samme ting hos hinanden. I bliver begge mere bevidste både omkring jeres egne og den andens egentlige ønsker og behov. Dermed får I begge langt større handlekraft til at agere bevidst og passende i forskellige situationer.
 
I slutningen af en konfliktmægling laver vi de fælles aftaler, der er vigtige for jer - og jeres børn.
 

Signe Saxe Jessen. Cand.mag., Konfliktmægler
Faksegade 10, kld. 2100 København Ø (ved Trianglen).
Kontakt mob. 26 79 56 08 / Email: signe@korax.dk / CVR-nr. DK31835712

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk